Home

Locatie DaMoer met daar voor Neo de Bono de initiatiefnemer

DaMoer is de droom van Neo de Bono om naar het voorbeeld van ‘Greens in the park’ in de oude pannenkoekenboerderij naast Station Moerwijk een maatschappelijk concept te realiseren.  Een sociaal wijkrestaurant in combinatie met een eetbare tuin en een voedselbos, geëxploiteerd door Moerwijk-ers met een afstand tot de arbeidsmarkt, een plek zonder haast waar alles met liefde gebeurt en het draait om natuurproducten die ook op de menukaart terug te vinden zijn.

Op maatschappelijk verantwoorde wijze serveert het restaurant straks heerlijke gerechten en goede koffie en organiseert zij events die passen binnen deze kaders.

Onze filosofie
Door de terugtrekkende overheid en de daarmee gepaard gaande verlaging van de subsidies en een steeds kritische wordende consument, moeten not-for-profit organisaties op zoek naar andere vormen van inkomsten dan tot op heden gebruikelijk is. Zeker in een wijk als Moerwijk een grote uitdaging.

Een ideële organisatie zoals een stichting, verening of in ons geval een coöperatie, moet met name zorgen voor een nieuwe, structurele vorm van inkomsten voor de exploitatie. Door het initiëren van een ‘commerciële activiteit’ naast haar statutaire, veelal sociaal maatschappelijke taak, kan een stichting zorgen voor een alternatieve, structurele inkomstenbron. Voorbeelden daarvan zijn Tony Chocolony waarbij de winst wordt aangewend voor continuering van het bedrijf maar ook voor structureel terugdringen van kinderarbeid. Ander voorbeeld is de Dopper waterfles, waarbij winst wordt nagestreefd om mensen bewust te maken van het milieu, het verminderen van de hoeveelheid plastic afval en een wereld waar iedereen toegang heeft tot veilig drinkwater.

DaMoer werkt met een soortgelijke constructie: met de (commerciële) exploitatie van een restaurant, waar de groenten en kruiden uit de tuin terug te vinden zijn op de menukaart, zorgt het restaurant voor een structurele inkomstenbron voor de coöperatie die de tuin beheert.

Tenminste dat is nu de gedachte.  Maar we staan zeker open voor suggesties!

Droom en doe mee.